Hudfix testar för 395 kr i samband med din behandling.
Endast antikroppstest 695 kr.
Det är ett professionellt och kvalitativt invitro test (IVD), alltså ej ett självtest. Det krävs att testet utförs av utbildad vårdpersonal.
Ett antikroppstest görs för att se om en person har bildat antikroppar mot genomgången Covid-19 infektion.
Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar och kan visa om en person bildat antikroppar.
Tas tidigast 10 dagar efter genomgången infektion.
Läkemedelsverket är en tillsynsmyndighet för medicintekniska produkter. Testen ska uppfylla de medicintekniska kraven för CE-märkning annars förbjuder Läkemedelsverket produkten från marknaden.

Folkhälsomyndigheten är en kunskapsmyndighet som svarar för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd. Här finns mer information kring påvisning av antikroppar.
Sensitivitet 96,7%
Specificitet 98,9%
(Förklaring: är tillförlitligheten, tex sensitivitet är sannolikheten för positivt resultat när positivt är det korrekta resultatet och mått specificitet som är sannolikheten för negativt resultat när negativt är det korrekta resultatet).