Vad är Bocouture?

Boutulinumtoxin typ A ("botox") är ett läkemedel . Vi använder oss av "Bocouture" som är estetisk muskelavslappnande läkemedel. Det sprutas in små mängder i muskulaturen som gör att nervimpulserna begränsas och man kan ej röra muskeln under begränsad tid (ca 3-6 mån). Effekten är individuellt hur länge det verkar tex intensiv regelbunden träning gör att effekten går ur snabbare. Det är ett läkemedel som används i sjukvården över 20 år. Den aktiva substansen är ett högt framrenat bakterieprotein, Botulinumtoxin typ A. Det är ett rent naturmedel utan modifikationer och mängden som används vid behandling är extremt liten, miljarddelar av ett milligram. Läkemedlet injiceras genom små, mycket tunna nålar och verkar lokalt kring injektionsstället genom att blockera nervimpulser till muskler eller körtlar. Något säkert fall av allergi har hittills inte rapporterats. Användningsområdena för botulinumtoxin blir bara fler och metoder och arbetssätt utvecklas snabbt.

Effekten
Effekten är beroende av given dos och injektionssätt och effekten kvarstår 3-6 månader beroende på vad som behandlas. Effekten kommer efter några dagar men full effekt uppnås efter 2 veckor. Därför ska ej "touchup" göras innan, då man istället kan få oönskad effekt. Effekten av Bocouture verkar snabbare än övriga toxiner pga att den är ren dvs inga proteinkomplexer är tillsatta som i många övriga toxinet. Kroppen kan bilda antikroppar mot proteinkomplexer vilket inte sker med Bocouture. Det bör gå minst 3 månader mellan behandlingarna. 

Smärta
Injektionerna upplevs oftast smärtfria och du återgår till vardagliga aktiviteter efteråt. Behandlingen går mycket snabbt och tiden som är avsatt per behandling går oftast snabbare.

Varför Bocouture? 
Hudfix Örebro AB har valt att behandla med ”Bocouture”  för att det är det enda toxinet som är avsett för estetiska injektionsbehandlingar av pannan, arga rynkan och rynkorna kring ögonen. Bocouture upplevs inte heller bli lika "tung” men samma effekt.

Vad är egentligen ett muskelavslappnande läkemedel?
 Bocouture (botulinum toxin A) är ett muskelavslappnande medel som används för att minska rynkor. Det produceras av bakterien Clostridium botulinum. Olika namn för toxinet kan vara bocouture, botox, Azzalure, Vistabel och Dysport. Många tror att allt heter "Botox" vilket är fel då "Botox" en av alla olika märken bestående av botulinum toxin A.

Behandlingsområden:

Arga rynkan (glabella)
Kråksparkar i ögonens utkante
Panna
Sura mungiporHaka
Näsrynkor
Masseter (käkmuskulatur om man pressar/gnisslar tänder
Platysma (halsrynkor)
Spänningshuvudvärk
Hyperhidros - uttalad svettning  (armhålor, fötter eller händer)
Gummy smile (om man visar mycket tandkött ovanför tandraden när man ler)
Ögonbrynslyft
Microbotox (bocouture/toxin och serum blandas, stämplas in i hudlagret och ej i själva muskeln vilket gör att man ej får den klassiska stelheten som vanlig botoxbehandling, ger glow mm)

Hur går behandlingen till?

Hela processen tar max 30 minuter.
Du fyller i hälsodeklaration och diskuterar med din sjuksköterska vad du önskar behandla?
Om det är möjligt att uppnå dina önskemål?  
Fotografering av behandlingsområdet sker på alla patienter för att senare kunna se hur de har förbättras.
En analys görs av dina muskler och vi går igenom förväntat resultat och vad som är möjligt just för dig?
Du får relevant information om just din behandling.

Hur verkar botulinumtoxin A?

Läkemedlet blockerar den nervsignal som gör att en muskel dras samman. Resultatet är att linjer och rynkor som skapats av att du till exempel kisat mot solen eller rynkat pannan, mjukas upp och blir mindre synliga. Väl utförd behandling ger dig ett naturligt resultat och ett ansikte som ser utvilat och fräscht ut. Medicinskt används även botulinumtoxin för att behandla överdriven svettning (hyperhidros), migrän, överaktiv käkmuskulatur (tandgnissling) och spänningshuvudvärk.


Biverkningar
Som möjligen har ett samband med spridning av botulinumtoxin från injektionsstället har rapporterats i mycket sällsynta fall (t.ex. muskelsvaghet, svårigheter att svälja, förstoppning eller lunginflammation p.g.a. av att man får mat eller vätska i luftvägarna). Patienter som får rekommenderade doser kan känna av en påtaglig muskelsvaghet. Injektion med Botulinumtoxin rekommenderas inte till patienter som tidigare har haft svårigheter att svälja och nedsatt sväljningsförmåga. Patienten skall omedelbart söka kontakt med läkare om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder efter behandling. Om du skulle få några biverkningar ska du kontakta din läkare så snart som möjligt, så att han/hon kan hjälpa dig och ge råd. De estetiska effekterna av Botulinumtoxin varar i genomsnitt i 3 - 5 månader, men tiden varierar beroende på hudens tillstånd, behandlat område, hur stor produktmängd som injiceras, injektionstekniken och livsstilsfaktorer som träning, solning, alkohol och rökning.

Komplikationer
En vanlig komplikation är ”tunga ögonlock”. Ibland kan små blåmärken uppkomma framförallt vid behandling av kråksparkar runt ögonen där det finns mycket småkärl. Vanligt är reaktioner på injektionsstället och huvudvärk några dagar - då tar du ipren el alvedon. Andra komplikationer och biverkningar kan vara, influensaliknande symtom som uppkommer första veckan, assymetrier, tyngdhetskänsla, svårt att höja ögonbrynen, ödem pga tillfällig nedsatt lymfdränering, Ptos – ögonlocket har fått en sänkning el stängts helt, diplopi – dubbelseende när man tittar uppåt el åt sidorna- går över efter en månad.
”Touchup” ingår och ska göras mellan 2-3 veckor efter din behandling (ej innan 14 dagar), du bokar det själv. Endast ett tillfälle för att ev korrigera eller fylla på om det ej uppnått förväntad effekt.

Kontraindikationer

 • Känd allergi i verksamt område
 • Gravid eller ammande
 • Infektion i behandlingsområdet
 • Myastena Gravis
 • Eaton Lambert syndrom
 • ALS
Varning och stor försiktighet vid:
 • Allergi mot någon av läkemedlets komponenter
 • Användning av vissa antibiotika
 • Glaucom
 • Dysfagi
 • Blödningsrubbningar
 • Onkologiska sjukdomar
 • Infektionssjukdomar i det akuta stadiet (inklusive akuta luftvägsinfektioner, tarminfektioner, sexuellt överförda sjukdomar), som uppstår med svårt febersyndrom
 • Allvarlig nervskada i ansiktet
 • Diabetes
 • Hypertoni eller hypotoni
 • Öppna sår, sår, repor och färska ärr i ansiktet
 • Myopi och strabismus
 • Tendens till keloid ärrbildning
 • Nylig ansiktsoperation

Förebygg rynkor och fina linjer
I regel utförs behandlingen redan på befintliga rynkor och linjer. Men ibland kan förebyggande behandling vara lämplig om man har utpräglade anlag för att utveckla markerade rynkor eller en mycket aktiv ansiktsmuskulatur.

Att tänka på före- och efter behandling
InförVid alla typer av injektioner kan själva sticket ge en brännande eller stickande känsla, svullnad och/eller blåmärken. Behandlingen går snabbt och vi använder oss av väldigt fina ”botoxkanyler”. din behandling är det viktig att undvika blodförtunnande läkemedel (rådgör gärna med oss innan) och att du inom behandlingsområdet är frisk, det vill säga att inga hudutslag mm finns. Du ska vara frisk.

24 timmar efter din behandling är det viktigt att undvika tryck och att massera det behandlade området, bastubad, intensiv fysisk aktivitet och intag av alkohol. Vid eventuella besvär återkopplar du direkt till behandlaren.

Så går behandlingen till:

 • Samtal med din behandlare om vad du tänkt och om det är möjligt att uppnå?
 • Du fyller i hälsodeklaration online och signerar medgivandeDu får information om din behandling både muntligt och skriftligt
 • Du tvättas rent från makeup och torkas rent med klorhexidin – kom gärna avsminkad
 • Din behandlare undersöker muskulatur och markerar med penna vart injektionerna ska ges
 • Sedan ges injektionerna (ganska smärtfritt och går snabbt)
 • Bilder tas innan och efter din behandling
 • Vi för självklart journal