Vad är fillers?

Vi använder oss framförallt av Belotero som är en fantastisk filler som ligger still där man lägger den och ger naturluga resultat. Fillers fyller ut linjer och rynkor och ger diskret extra volym och fyller ut fina linjer samt ökar hudens fukthalt och elasticitet. Fillers är ett konstgjort ämne som sprutas in i huden för att forma, förändra och föryngra tex ansiktskonturering, läppförstoring och behandling av rynkor och ärr. Behandlingen går snabbt, resultatet kommer omedelbart och konvalescensen är begränsad. De vanligaste behandlingsområdena är i ansiktet och ger ett fylligare, slätare och ungdomligare utseende. Fillers är en av de mest populära estetiska behandlingarna och består av en laboratorieframställd gelé förpackad i färdiga sprutor. Det finns många olika fillerprodukter på marknaden, bättre och sämre. Fillers läppar håller oftast kortare tid på grund av den höga vaskulariseringen och aktiviteten i läppområdet. En återbehandling kan krävas efter den första injektionen för att optimera resultatet och för att effekten ska kvarstå så länge som möjligt. Är fillern uppbyggd med hyaluronsyra så kommer den att bevara hudens fuktighet. Felplacerad filler kan tas bort med läkemedlet hyalase.

Skillnad mellan fillers och botox?
Skillnaden är att fillers är en medicinskteknisk produkt och botox är ett läkemedel. Fillers är en typ av estetisk injektionsbehandling för att fylla ut rynkor, tillföra volym och för att ge ett slätare och ungdomligare utseende.

Medicintekniska produkter måste vara CE-märkta. För filler ska det också stå fyra siffror tillsammans med CE-märket på produkten. Produkten måste även ha svensk bruksanvisning och märkning.  De som tillverkar filler ska uppfylla kraven på säkerhet och funktion och ska granskas av ett oberoende företag innan produkterna börjar säljas. Vilket det oberoende företaget är ska vara anmält till Läkemedelsverket.

Efter många års erfarenhet så använder vi en filler med hög kvalitet, Belotero utifrån hållbarhet, perfekt avvägd molekylstorlek för varje tjocklek som ger bästa möjliga resultat med minsta möjliga bieffekter. Det är monofasiska filler som skapar förutsättningar för jämnare fördelning och mindre risk för ojämn nedbrytning.

Vi använder bedövning (emlakräm) på läpparna. 

 Hudfix rekommenderar filler Belotero:

  • naturliga resultat
  • klumpar sig inte
  • kapslar ej in sig
  • ligger still där den placeras
  • ger hållbara resultat

Hur går behandlingen till?

När du kommer till salongen så går vi igenom din hälsodeklaration som du fyllt i online samt du kommer få skriva på ett medgivande. Vi samtalar kring önskad behandling och om det är möjligt att uppnå önskat resultatet? Vi går igenom dina individuella förutsättningar och asymmetrier. Du får också relevant information om din behandling som tex eftervård och komplikationer. Behandlingen tar ca 30 minuter beroende på vad och hur mycket som ska behandlas? Bedövningssalva finns om man önskar det. Huden tvättas rent med tvål och vatten samt spritas av. I lugn takt och med kontinuerlig kommunikation kan du känna dig trygg. Du får information om vilken filler du kommer behandlas med. Vi tar alltid före- och efterbilder. Kom gärna avsminkad om det är möjligt. 

Följande fillersbehandlingar utföres:

Fillers läppar - konturer och volym
Kindben
Haka
Käklinjer
Tear Through (under ögonen)
Arga rynkan (mellan ögonen)
Rynkor i pannan och runt ögonen
Nasolabiallinjer
Sura mungipor
Övriga rynkor i ansiktet
Näsa
Tinning
Panna

Blanching (endast Belotero) är en ytlig injektionsteknik för ansikte, hals och dekolletage. Tekniken används för att behandla fina linjer och resultatet är ett naturligare och fräschare utseende. Rökrynkor är perfekt för blanching-tekniken.

Vi använder oss av Cannula (trubbig nål vid det flesta behandlingar) dels för att det blir färre blåmärken, mindre svullnad, färre skador i vävnader, gör mindre ont men framförallt att det är säkrare (att ej injicera fillers i kärl).
Alltid Cannula vid behandling av tearthrough, kinder, nasolabiallinjer och käkben.
Dessa kanyler är extremt dyra men så värt att behandla "säkert" med toppresultat!

Tänk på detta innan din behandling
Enligt nya lagen ska en konsultation ske minst 48 tim innan så du som kund får all information du behöver om din behandling och betänketid. Detta kan bokas via facetime el salongsbesök, online. Det viktig att undvika blodförtunnande läkemedel tex Ipren, Naproxen mm och att behandlingsområdet är frisk, det vill säga att inga hudutslag eller infektioner finns. Vid kroniska sjukdomstillstånd, konsultera din behandlande läkare innan.
 
Efter din behandling
Under första dygnet tar du det lugnt, undvik att peta på det behandlade området, dricka alkohol, hård träning och använda makeup. Under två veckor efter behandling ska du försöka att undvika extrem exponering i solen, UV-ljus, minusgrader och bastubad. Det är rekommenderat att undvika ansträngande aktiviteter eller träning i upp till 24 timmar och att undvika att massera det behandlade området. Försök att sova med huvudet högt och undvika att sova på de injicerade området en till två dagar efter behandlingen. Undvik att göra en behandling innan en planerad resa, pga. Komplikationsrisken. Använd alltid solskyddfaktor, minst 30. Jag är införstådd med att jag inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur jag sköter min eftervård.

Kontraindikationer
Graviditet och amning
Pågående infektion
Aktiv herpes
Tidigare/känd allergi mot filler
Aktic akne i aktuellt område
Tidigare permanenta filler
Nyligen inom 14 dagar opererad
Planerat tandläkarbesök inom 14 dagar
BDD (body dismorphic disorder) upplevd fulhet så det blir ett hinder i det dagliga livet
Hereditärt angioödem (svullnader i hud, luftvägar och mag/tarmkanalens slemhinnor)

Försiktighet vid följande:
Autoimmuna sjukdomar
Hyperallergi
Blodförtunnande läkemedel
Tidigare reaktioner

Biverkningar Är individuellt och beror på vilket område som behandlats. En del kan uppleva en lätt rodnad eller ömhet. Behandlingsområdet kan dessutom kännas lite svullet och hårt de första dagarna efter behandling. Blåmärken kan uppkomma efter nålsticken men försvinner oftast inom några dagar.

Risker och Komplikationer som kan uppstå:
Infektioner kan alltid uppkomma där huden penetreras. Jag är införstådd med att jag kontaktar min behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår. Du bör vara medveten om att när fillers kombineras med vissa läkemedel som minskar eller hämmar leverns metabolism (cimetidin, betablockerare m.fl.). Rådgör gärna med din behandlande sjuksköterska.

Vissa filler innehåller lidokain, som kan ge positivt resultat i dopningstester. Eftersom en nål används är det sannolikt att det kommer att blöda lite från injektionsstället. Efter injektionen kan reaktioner som rodnad, blådnad och svullnad uppkomma och kan kvarstå i en vecka. Reaktionerna kan orsaka sveda, klåda eller obehag när man trycker på injektionsstället vilket kan kvarstå i flera dagar.

Andra biverkningar som har rapporterats är: Missfärgning eller fläckar på injektionsstället, nekros (vävnadsdöd), abscesser (bölder, varfyllda hålrum), granulom (knölar bestående av kornig vävnad), överkänslighet (allvarlig allergisk reaktion) och hematom (blåmärken). Indurationer (förhårdnader) eller knutor kan utvecklas på injektionsstället.

Om några av dessa symtom kvarstår i mer än en vecka, eller om andra biverkningar utvecklas, ska du informera din sjuksköterska så snart som möjligt så att han/hon kan förorda bästa behandling. Även om det är sällsynt, kan sådana biverkningarna och dess behandling vara i flera månader.

Allvarlig komplikation är vävnadsdöd/nekros
Då uppstår syrebrist i vävnaden och kan uppkomma på grund av yttre tryck på kärl (så som vid större blödning), vid kärlskada eller direkt injektion av filler i ett kärl. Om man får filler i ett kärl som är syreförsörjande (en artär) fungerar det som en ”propp”. Området som kärlet syresätter får då syrebrist som i sin tur kan det ge upphov till vävnadsdöd. Detta kan ske i området där det injiceras men kan också fastna i ett kärl längre bort i kärlträdet då systemet är sammanhängande. Man kan få påverkan i ansiktet så som läppar, näsa eller andra delar av hudkostymen. Det kan även påverka synen och hjärnan, då kärlen är sammankopplade. Beroende på vart “den sätter sig” kan konsekvensen bli olika omfattande och ge upphov till olika symtom.

Missfärgning av hudfärgen sker och följer ett tidsförlopp

1 Bleknad - initialt blir området blekt eller vitt. Detta pga. att området inte får tillräckligt med syre

2 Blå-marmorerad fas efterföljer. Här tycker många att det är svårt att skilja från ofarliga blåmärken

3 Blåsbildning kommer efter dagar

4 Blå-svart blir det efter flera dagar och då är vävnaden under påverkad och blir allt svårare att rädda

Smärta – är ett symtom på att cellerna inte mår bra, högintensiv smärta. Det finns dock något enstaka fall beskrivna utan nämnvärd smärta.

Synpåverkan – detta är en av de mest allvarliga och mest skrämmande komplikationerna. Det symtom man får som kund är bortfall av synfältet, omgående inom sekunder till minuter får man bortfall av synfältet delvist eller helt. Detta symtom kan inte misstas för någon annan komplikation, då detta är ett specifikt och symtom.

Vad gör man då? Fördelen med filler som är baserade på hyaluronsyra är att vi har en ”antidot”, ett läkemedel som bryter ner hyaluronsyra (hyalase / hyaluronidase). De filler som ej är hyaluronbaserade går ej att bryta ner med hyalse/ hyaluronidase, vilket gör det hela mer riskfyllt. Komplikationernas allvarlighetsgrad avgörs av flera faktorer, några av dessa är: När symptomen började? när utförs behandling med hyalase? Proppens storlek (eller snarare det påverkade kärlets försörjningsområde) och behandlarens kompetens.

Vad skall man göra vid komplikation? Vid symtom som vid syrebrist bör du omgående konsultera din behandlare som får göra en bedömning på plats. Det viktiga är att åtgärda komplikationen så snart som möjligt efter att symtom uppkommit, vänta inte då det försvårar möjligheten till bedömning. Vid injektion med hyalase injiceras medlet oftast närliggande det påverkade området. Ofta behöver behandlingen upprepas då hyalase/ hyaluronidas bryts ner snabbt. Det vanliga är att kvarstanna på kliniken tills läget är under kontroll och man ser att cirkulationen är god. Sedan behöver du hålla tät kontakt med din behandlare den närmaste tiden för att se att det fortsätter i samma riktning