Sklerosering

Sklerosering är en populär och uppskattad behandling med läkemedlet Aetoxysklerol för åderbråck och ådernät/kärlspindlar på benen. Sklerosering är en injektionsbehandling där Aetoxysklerol injiceras långsamt med en tunn nål i blodkärlen som ska behandlas. Ämnet irriterar kärlväggarna och kärlen "klibbar" ihop. Det resulterar i att flödet upphör och kärlet kommer att förtvina och försvinna. Sklerosering görs utan bedövning och det uppstår ingen smärta i samband med behandlingen. En mycket tunn nål används för själva behandlingen, så att patienten kan känna små stick och lätt brännande känsla när själva skleroseringen utförs.
Det är inte alltid möjligt att se effekten av behandlingen omedelbart eftersom det kan ta tid för blodkärlen att stängas. Vissa ådernät försvinner efter bara en behandling, men ibland behövs ytterligare behandlingar för att uppnå ett varaktigt och tillfredsställande resultat.

Ådernät och kärlbristningar
Störande ytliga ådernät och kärlbristningar på benen är röda eller blå i färgen beroende på tjocklek. De beror på en ärftlig benägenhet. Ofta får man de första ådernäten i samband med en graviditet. De kallas också telangiektasier, och behöver inte ha något samband med åderbråck. Ådernät och kärlbristningar är enkla att behandla med injektionsbehandling, skleroterapi, där man injicerar ett läkemedel som får kärlen att skrumpna och försvinna.

Behandling av ådernät och kärlbristningar
En injektionsbehandling tar cirka 45 minuter och innebär inget stort obehag. Eftersom vi använder en mikroteknik kan även mycket tunna kärl behandlas. Man kan få övergående blåmärken första veckan. De flesta kärlbristningarna och åderbråcken brukar försvinna inom 4–6 veckor efter injektionsbehandlingen, men om man har rikligt med kärlbristningar kan fler behandlingar än en behövas.

Åderbråck
Åderbråck på benen beror också på en ärftlig benägenhet. Inuti blodkärlen finns klaffar och om de inte håller tätt ansamlas en ökad mängd blod i benen. Blodkärlen blir tjocka och slingriga och kan utvecklas till åderbråck. Inte sällan uppkommer åderbråck i samband med graviditet då man har ett ökat tryck i benens ådernät.

Behandling av åderbråck
Åderbråck ända upp till 7 mm diameter behandlas med skleroterapi, injektionsbehandling med ”skumbehandling”. Med en mycket tunn nål sprutas skum in som får kärlet att skrumpna och försvinna. Injektionsbehandlingen av åderbråck är enkel och ger endast ett minimalt obehag. Vid injektionsbehandling av åderbråck används en stödstrumpa/linda på benet dygnet runt i en vecka och dagtid ytterligare en vecka efter sprutbehandlingen.
Hur länge håller resultatet efter skleroterapi av ådernät?
De kärl som försvunnit efter behandlingen är oftast borta för alltid, men eftersom det är fråga om en ärftlig benägenhet så kan man bilda nya kärl i framtiden som behöver behandlas. Hur snabbt man får nya kärl är individuellt, men ofta har man ett fint resultat i flera år. Eftersom ådernät kan uppstå under hela livet så kan nya ådernät uppstå även efter en behandling av tidigare ådernät. När nya ådernät uppstår är mycket individuellt och beror på olika faktorer såsom en persons ålder, livsstil och kroppsbyggnad.

Efter behandling
En patient vars ådernät på benen har tagits bort genom sklerosering, och ådernäten återkommer kan det vara underliggande problem, såsom större åderbråck. Detta innebär att även om patienten behandlats upprepade gånger kommer ådernäten att fortsätta komma eftersom orsaken beror på åderbråck. Åderbråck uppstår när blodet samlas i pooler i benen. Detta tillstånd inträffar när funktionen hos venklaffarna är så bristfällig att blodet inte kan pumpas till hjärtat utan läckage vid venklaffarna. När blodet har samlats i pooler uppstår tryck på venen, vilket också kan leda till ådernät. Därför är det vanligt att en person som har mycket ådernät på benen ofta också har åderbråck.

Viktigt att följa efter din behandling

  • Vi avråder från kraftfull motion och från bastubad i 4–5 dagar

  • Ej direkt solljus under 4 veckor, använda en solskyddskräm med hög solfaktor.

  • Använd stödstrumpor i en vecka efter behandlingen.

  • ​Efter behandlingen upplevs kärlet mer framträdande och kommer variera i färg de närmaste veckorna efter. Från rött till blått och sedan till brunt för att till sist blekna och borta helt från 1–3 mån

  • Det går tyvärr inte att garantera att alla kärl försvinner, nybildning av ådernät kan fortfarande ske efter behandlingen.

  • Åderbråckskärlet kännas förhårdnat eller förtjockat.

  • I sällsynta fall kan man få en brunfärgning i huden av järn från blodet, s.k. hemosiderinfläckar.

  • Efter behandlingen kan man känna lätt klåda eller ömhet några dagar.


Kontraindikationer
·       Tidigare blodpropp
·       Gravitet /ammar
·       Allergisk mot läkemedlet
·       Äter blodförtunnande
·      Äter antiinflammatoriska läkemedel