Borttagning av filler med Hyalase

Hyalase är ett licenspreparat från läkemedelsverket som används vid borttagning av filler antingen vid akuta komplikationer eller om man fått klumpar (inkapslingar eller granulom). Hyalase även kallad Hyaluronidase, är ett nedbrytande enzym som verkar genom att bryta ner den injicerade fillern (hyaluronsyran).
Hyalase verkar direkt efter injektionen och bryter ner hyaluronsyran som omvandlas till mindre partiklar som gör det lättare för kroppen att bli av med det. 
Behandling med Hyalase är säkert och ger snabbt resultat.
Hela nedbrytningsprocessen kan generellt ta upp till 24 timmar men hos vissa individer ännu längre. Filler som legat länge eller en hårdare filler är ibland svårare att bryta ner än en relativt nybehandlad och mjukare filler.

Hur smärtsam är en Hyalase behandling?
Smärttröskeln varierar från individ till individ. De flesta upplever att behandlingen är något mindre behaglig och kan vara smärtsam. Det beror på faktorer som värme utvecklingen som bildas vid nedbrytning av hyaluronsyran, kvalitet och mängden av filler i det behandlade området. Vid önskemål applicerar vi Emlakräm, ett lokalanestetikum, på behandlingsområdet, vi erbjuder även en kraftfullare lokalbedövning för att minimerar smärtan.
 
Hur går det till?
Innan behandling sker alltid en konsultation där vi går igenom din medicinska bakgrund, ditt önskemål och förväntning av behandlingen. Vi tar även före och efter bilder för att kunna dokumentera hela behandlingen. I varje cell i vår kropp bildas naturlig hyaluronsyra, detta innebär att hyalase kan tillfälligt bryta ner den egna hyaluronsyran i det behandlade området, som kroppen återbildar med tiden. Beroende på mängden av filler och dess kvalitet kan det behövas upprepande behandlingar.
 
Kan man endast ta bort enstaka klumpar med Hyalase?
Dessvärre går det inte att punkt-behandla med Hyalase i och med det lätt sprider sig. Gäller det exempelvis enstaka granulom i överläppen då måste man behandla hela överläppen.
 
Hur lång tid tar det?
Vi har lagt 45 minuter för en Hyalase behandling men själva injiceringen och behandling av Hyalase tar endast 5-10 minuter. Vi rekommenderar att patienten stannar kvar ca 45 minuter efter behandlingen för ytterligare observation.

När kan man få en ny fillersbehandling i det behandlade området?
En ny fillersbehandling kan bli aktuellt först efter 4 veckor. Beroende på mängden filler som behandlats och tagits bort kan återhämtningstiden förlängas till ca 1.5 månader. Detta beror på att slutresultatet av en Hyalase behandling kan ta upp till en vecka ev längre.

Risker med Hyalase behandling
Det görs alltid ett allergitest på underarmen för att se om någon reaktion uppstår, får sitta ca 30 min. Hyalase ges absolut inte om du är allergisk mot getingstick.
En viss allergisk reaktion i form av svullnad och inflammation kan uppstå efter en Hyalase behandling,  därför vill vi att du stannar minst 45 minuter för observation. En Hyalase behandling medför även risk för ärrvävnad och uppkommande av tomma fickor i behandlingsområdet. Vi rekommenderar ytterst försiktighet med användning av en Hyalase behandling och endast vid akuta fall.

Hyalase, per behandling och ampull 2500kr
Hyalase-touch up 1500kr