Trådlyft

Trådlyft med "hullingar"
Är ett modernt och säkert alternativ till traditionell plastikkirurgi. Tunna trådar förs in i huden för att säkert och långvarigt lyfta antingen hela ansiktet eller önskade områden. Ger omedelbart synligt lyft som förbättras under de 6 första månaderna. Framförallt när man upplever att ansiktet börjar ”hänga” neråt. Denna behandling görs med lokalbedövning.

BOOST med monotrådar 
De vanligaste behandlingsområden inkluderar ansikte, områdena kring ögon, kinder, dubbelhaka, panna, näsa, mun, hals, armar och lår. Är mycket kollagenstimulernade under 1-2 år vilket också har bra effekt mot acneproblem.


Trådlyft är effektivt att behandla vid:
Vanligast är behandling av käk- och kindpartiet för att man önskar ett litet lyft. Där blir huden ofta lös, slapp och hängande.
Man kan även behandla rynkor och veck i ansiktet, sladdrig och slapp hud på lår och armar, påsar under och runt ögonen samt akneproblem. Man kan även lägga mindre monotrådar i läpplinjerna för mer markerad läpplinje.

Hur går behandlingen till?
Trådlyft utförs av legitimerad sjuksköterska och tar max 60 minuter. Innan behandlingen appliceras bedövningskräm eller lokalbedövning på behandlingsområdet.
Därefter förs antingen hullingtrådar el monotrådar Polydioxanon (PDO) in under huden vilket stimulerar hudens vävnad och naturliga kollagentillväxt som leder till ett uppstramade resultat inifrån och ut.

Efter en behandling av både mono- och hullingtrådar:
 Vissa  kan få en lättare svullnad, rodnad eller blåmärken, du kan omedelbart återgå till vardagen.

  • Ej ansträngande aktiviteter på 2 veckor

  • ej massera området

  • försöka sova på rygg första veckan

  • Man kan uppleva "stickningar" i 2-3 veckor efter behandlingen vilket är ett tecken på att trådarna sätter sig på plats

Hur länge håller effekten av trådlyft?
Hållbarhetstiden är normalt upp till 24 månader, men ålder, livsstil med tex, rökning eller mycket intensiv träning, är sådana faktorer som kan förkorta hållbarhetstiden. Omedelbart efter behandlingen märks ett lyft men maximal effekt av trådarna upplevs efter 3-4 månader. Regelbundna ”touch up’s” gör även att den föryngrande effekten bibehålls betydligt längre.

Vem lämpar sig trådlyft för?
Både män och kvinnor är lämpade för trådlyft. De flesta patienter som behandlas är mellan 25-70 år men individer som upplever tecken på åldrande eller förändring i huden, oavsett ålder, är lämpliga kandidater för att genomgå trådlyft.

Vad är polydioxanon (PDO)?
PDO-trådarna som används vid trådlyft är tunnare än ett hårstrå och är av samma material som används inom kirurgi. PDO-trådarna är vävnadsvänliga, nedbrytbara och helt ofarligt för kroppen.

Före- och efter trådlyft
Att föryngra huden med trådlyft har snabbt blivit en ledande metod bland estetiska behandlingar. Anledningen är att man snabbt och effektivt upplever estetiska resultat utan kirurgi, intensiv smärta eller lång återhämtning. Trådlyft används för att lyfta och strama till huden i ansiktet samt öka hudens elasticitet. Man kan behandla många områden men mest efterfrågat är behandling för uppstramning av framförallt käklinje, kinder och ögonbryn. Trådlyftet är relativt riskfritt, resultatet blir naturligt, förloppet komplikationsfritt och man kan omedelbart återgå till sin vardag.

Vid behandling med PDO-trådar i ansiktet och på andra delar av kroppen så används absorberbara kirurgiska trådar som placeras i det subdermala lagret under huden för att stimulera till kollagenproduktion. Behandlingen med PDO-trådar är effektivt i de flesta fall men det finns ingen garanti för att varje specifik patient ska få garanterat resultat, alla resultat är individuella. Ibland krävs flera behandlingar för att uppnå önskat resultat. Behandling med mono/twist/skrew PDO-trådar görs med bedövningssalva och hullingtrådar med lokalmedövning.

Potentiella risker och komplikationer:
Vanligt förekommande är obehag, öm och blådnad. Mindre vanliga är ärr vid insticksställen och infektion. Vid smärtor, rodnad och svullnad efter ca 3 dagar över området ska behandlare kontaktas för eventuell åtgärd. Undvik Ipren, Trombyl, Naproxen dagarna innan pga att det är lite till blodförtunnande och mer blåmärken kan uppstå.

Så går behandlingen till:
Kom gärna osminkad. Huden tvättas rent med klorhexidin innan behandlingen. Behandlaren markerar med penna vart instickshålen ska vara, som sedan lokalbedövas. Makerar även med penna vart trådarna ska ligga. Man använder sig av (tunna) trådar som förs in under huden (i SMAS lagret). Trådar finns både med och utan hullingar beroende på vilket resultat man vill uppnå?

De är tillverkade av polydioxanon (PDO), ett ämne som är vänligt för vävnaden och bryts ned av kroppen efter ett tag. Tråden förs in under huden med hjälp av en kanyl med en mycket tunn, ihålig nål. När tråden sitter på plats kan man justera den tills man får fram önskat resultat. Därefter fästs den. Eftersom man för in tråden med hjälp av en nål får man inga ärr efter behandlingen. Vi tar alltid foton innan och efter samt för journal.

Hur lång tid tar det innan man ser resultatet av ett trådlyft?
Redan precis efter lyftet kan man se ett resultat, men eftersom trådarna stimulerar nybildning av kollagen kommer det slutgiltiga resultatet att synas först efter några månader. Trådarna som används bryts ned av kroppen efter cirka sex till nio månader, men på grund av det nybildade kollagenet håller resultatet upp till två år. Trådar utan hullingar bryts ner på ca 2 månader.

Gör det ont?
Vissa patienter kan uppleva ett visst obehag när trådar med hullingar används, men eftersom man bedövas innan behandlingen är obehaget ofta litet. Nålen som används är otroligt tunn vilket gör att sticket i huden inte är speciellt kännbart.

Finns det några biverkningar eller risk för komplikationer?
Viss rodnad, svullnad och ömhet kan förekomma. Man kan också få små blåmärken efter behandlingen. Dessa biverkningar är dock snabbt övergående. Man kan och känna att det ”småsticker” lite under de första 2 veckorna. De komplikationsrisker som föreligger är vandring av tråden och nervskador. Det är emellertid mycket ovanligt. Du kontaktar alltid din behandlare vid komplikationer eller symtom på obehag mm. Skadorna är ofta temporära men kan också vara permanenta. Sällsynt är också allergi mot trådarna

Finns det några kontraindikationer för trådlyft?
Du bör konsultera med din behandlare innan för att få en rättvis bedömning. Man bör också iakttaga försiktighet om man är gravid eller ammar. Även någon av följande sjukdomar eller medicinska tillstånd kan vara ett hinder för trådlyft: autoimmun sjukdom, blödarsjuka, om man har eller har haft bakteriell endokardit eller har anlag för att bilda keloider. Även den som tar blodförtunnande medicin bör undvika att göra denna typ av behandling.
Du behöver informera din behandlare innan vi utför behandlingen med PDO trådar om du:
– har aktiv acne eller annan typ av pågående hudinfektion
– har anlag för keloidbildning
– tar blodförtunnande
– har blödarsjuka
– har en autoimmun sjukdom
– är gravid / ammar / genomgår IVF behandling
– tidigare ha haft bakteriell endokardit eller annan icke nämnd sjukdom eller läkemedel?
 
Vad ska man tänka på före och efter ett trådlyft?
Före ingreppet är det bra att undvika kosttillskott och mediciner som kan verka blodförtunnande, till exempel Omega 3 och värktabletter av olika slag tex Ipren, Naproxen mm.


Efter behandlingen 
Du kan leva i princip som vanligt, men det är bra att undvika kraftig motion och bastubad i en vecka. Man bör också undvika att utsätta ansiktet för tryck genom att till exempel sova på mage eller bära åtsittande mössor eller annat som trycker mot huden. Det även viktigt att undvika att röra det behandlade området i minst 24 timmar. Man ska heller inte göra en peeling eller använda någon form av syrabehandling på området under en vecka. Ej heller raka det behandlande området. Låt sårskorporna sitta kvar som skydd, håll ej på att pilla bort dem.